Profile PictureDusan Matuska

(SK/EN) Bitcoin Masterclass

€350
0 ratings

(SK)

V prípade záujmu o masterclass ma kontaktuje priamo a vystavím vám faktúru aby ste nemuseli platiť dodatočne DPH pri platbe cez tento portál.

Intenzívny súkromný 3 hodinový tréning o Bitcoine. Pokryje všetko potrebné na bezpečný začiatok, prácu s Bitcoinom, nákup, predaj a uloženie bitcoinov.

Čo na masterclass pokryjeme:

- Ako neprísť o svoje bitcoiny

- Ako si zvýšiť súkromie a bezpečnosť

- Ako neurobiť chybu pri nákupe alebo transakcii.

- Praktické založenie hardvérovej peňaženky Trezor

- Pokrytie najčastejších chýb, ktoré ľudia robia v Bitcoine

Osobný a praktický prístup. Online alebo offline.

Zodpoviem všetky vaše individuálne otázky.

Táto masterclass má už desiatky absolventov.


(EN)

Intensive private 3-hour training about Bitcoin. It covers everything you need to know to get started safely and effectively to work with Bitcoin, buy it, sell it and store it.

What we will cover:

- How not to lose your bitcoins

- How to increase privacy and security

- How not to make a mistake when making a purchase or transaction.

- Practically setting up a hardware wallet

- Covering the most common mistakes people make in Bitcoin

Personal and practical approach. Online or offline.

I will answer all individual questions.

Masterclass has already tens of alumni.


Add to cart
€350

(SK/EN) Bitcoin Masterclass

0 ratings
Add to cart